Cestovní pojištění

Součástí základní ceny zájezdu je balíček cestovního pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh a repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti, a dále pojištění nákladů spojených s ukončením SoZ (pojištění zrušení objednaných služeb) a další typy pojištění.

Konkrétní typ balíčku (A30, A60 nebo A90) najdete v podmínkách každého zájezdu, v části Cena zahrnuje.

Rychlý přehled některých typů pojištění z balíčku:

 

Kompletní všeobecné pojistné podmínky, které vymezují práva a povinnosti zákazníka a pojišťovny (VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/1018) najdete ke stažení níže.

Dalším souborem ke stažení je pojistná knížka, kterou od nás obdržíte před nástupem na zájezd.