Cestovní pojištění

Součástí základní ceny zájezdu je balíček cestovního pojištění od Union Pojišťovny zahrnující pojištění léčebných výloh a repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti, a dále pojištění nákladů spojených s ukončením SoZ (pojištění zrušení objednaných služeb) a další typy pojištění. Konkrétní typ balíčku (A30, A60 nebo A90), který daný zájezd obsahuje, najdete v podmínkách daného zájezdu, v části Cena zahrnuje.

V reakci na aktuální situaci ve světě nabízí pojišťovna Union také balíček A30 PANDEMIC, který rozšiřuje krytí o náklady spojené s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové. Cena balíčku je vyšší oproti základnímu balíčku A30, tento balíček tedy není součástí ceny zájezdu a je možné jej dokoupit. Konkrétní cenu najdete ve smlouvě k danému zájezdu a v případě zájmu jej můžete přiobjednat. Upozornění: Balík pojištění A30 PANDEMIC nelze sjednat pro osobu nad 70 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý přehled některých typů pojištění z balíčku:

* VPPCPCZ/1018 = Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018

Kompletní všeobecné pojistné podmínky, které vymezují práva a povinnosti zákazníka a pojišťovny (VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/1018) najdete ke stažení níže.

Dalším souborem ke stažení je pojistná knížka, kterou od nás obdržíte před nástupem na zájezd.