Reference našich klientů

Kredbovi a Královi

Vzpomínáme s radostí, úctou a velikými díky na zájezd do Izraele v září 2018. Jedním z velkých zážitků byl pro nás Karel Hrdlička a jeho průvodcovské mistrovství. Vědomosti, ale i zájem o nás, cestovatele a jeho neúnavná energie... děkujeme a vřele doporučujeme.