Arménie - klášter Sevanavank
Arménie - pohled od kláštera Chor Virap
Arménie - klášter Sevanavank
Arménie - pohled na horu Ararat
Arménie - pohled na horu Ararat
Arménie - poutní místo Ečmiadzin
Arménie - pohled od kláštera Noravank
Arménie - chrám v Garni
Arménie - slavný arménský koňak
Arménie - chléb lavaš
Arménie - klášter Noravank
Arménie - klášter Saghmosavank

Program zájezdu

1. den (úterý 19. září) - PRAHA
Setkání na Letišti Václava Havla v Praze, přesný čas odletu (i příletu) a podrobné pokyny Vám pošleme zhruba měsíc před realizací zájezdu.
2. den (středa 20. září) - JEREVAN
Přílet do Jerevanu - krátký přesun na ubytování na hotelu do Jerevanu, ubytování a odpočinek na pokojích - snídaně – prohlídka města JEREVAN, které svým stářím překonává i starobylý Řím – panoramatická vyhlídka na město u tzv. Kaskád, kde se nachází nádherná galerie pod otevřeným nebem. Prohlídka Muzea historie, kde se seznámíme s dějinami Arménie a nejvýznamnějšími tamními nálezy. Oběd v restauraci. Návštěva nejznámější továrny na výrobu brandy „Ararat Cognac“ + ochutnávka brandy. Návštěva ovocného trhu s lokálním arménským zbožím: ovoce, zelenina, sušené ovoce, koření a mnohé další. Návrat na hotel do Jerevanu – večeře, nocleh.
3. den (čtvrtek 21. září) - EČMIADZIN - ZVARTNOC - JEREVAN
Snídaně – odjezd do města Ečmiadzin – náboženského centra Arménie (jakýsi arménský Vatikán) – přesun ke zříceninám vzácné katedrály Zvartnoc ze 7. století (památka UNESCO)..Dále se můžete těšit na vynikající kulinářský zážitek během oběda v restauraci na cestě zpět do Jerevanu. Odpoledne navštívíme památník obětí arménské genocidy v Jerevanu, kde se též nachází muzeum dokumentující hrůzné události této tragédie. Návrat na hotel do Jerevanu, večeře, nocleh.
4. den (pátek 22. září) - JEREVAN – KLÁŠTER CHOR VIRAP - NORAVANK – GORIS
Snídaně – návštěva kláštera Chor Virap s majestátním výhledem na biblickou horu Ararat a na úrodné údolí pod horou. Přesun k dalším nádhernému klášteru Noravank, který byl ve středověku jedním z center arménské vzdělanosti – jedná se o místo s překrásnými přírodními scenériemi. – oběd ve vynikající restauraci s ochutnávkou místních vín - Arménie se může pochlubit prastarou tradicí pěstování vinné révy. Pokračovat budeme až do města Goris, kde se ubytujeme na hotelu, večeře, nocleh.
5. den (sobota 23. září) GORIS – KLÁŠTER TATEV - NEJDELŠÍ LANOVKA SVĚTA – OPILÉ SÝRY - JEZERO SEVAN
Snídaně – návštěva působivého kláštera Tatev, který mnozí pokládají za vůbec nejkrásnější v Arménii - výjezd do kláštera dlouhou lanovou dráhou Tatever s překrásnými vyhlídkami nad kaňonem řeky Vorotan. Poté budeme pokračovat k jezeru Sevan přes krásnou přírodní oblast tzv. Vardenjanova (či také Selimova) průsmyku. Cestou k jezeru se zastavíme na ochutnávku vynikajících místních sýrů ve městě Gavar, příjezd k jezeru, ubytování, večeře, nocleh.
6. den (neděle 24. září) SEVAN – GOŠAVANK– HAGHPAT
Snídaně - návštěva kláštera Sevanavank z 10.století s nádhernými výhledy na jezero Sevan. Přejezd další krásnou přírodní oblastí ke klášteru Gošavank ze 13. století, kde působil významný arménský mnich, učenec a autor arménského práva Mchitar Goš, zastávka na vynikající čaj a palačinky ve vesnici obývané ruskou náboženskou skupinou tzv. molokánů se specifickými zvyky a tradicemi. Přejezd ke gruzínským hranicím do vesnice Haghpat - ubytování v krásné hornaté krajině, večeře, nocleh.
7. den (pondělí 25. září) HAGHPAT – KŘÍŽOVÉ KAMENY– SAGMOSAVANK-–JEREVAN
Snídaně - ráno návštěva kláštera Haghpat. jedná se o rozsáhlý klášterní komplex krásně umístěný v horách nad roklí řeky Debed. Pokračovat budeme do města Vanadzor a zastavíme se u místního řemeslníka, který se zabývá výrobou tradičních kamenných křížů (tzv. chačkarů). Dále se podíváme do kláštera Sagmosavank, který se majestátně tyčí nad soutěskou řeky Kasach. Přejezd do Jerevanu, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
8. den (úterý 26. září) JEREVAN - KLÁŠTER GEGhARD – KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK - JEREVAN
Snídaně v hotelu. Přejezd do jeskynního kláštera Geghard z 12.-13. století, který je pojmenován podle kopí, kterým byl probodnut Kristus na kříži, pokračovat budeme do vesnice Garni k návštěvě pohanského chrámu zasvěceného Bohu Slunce, který pochází z 1. stol. Poobědváme v příjemné místní restauraci pod širým nebem a prohlédneme si proces výroby tradičního arménského chleba «lavaš» - krásný zážitek. Návrat zpět do Jerevanu, večeře, nocleh.
9.den (středa 27. září) - ODLET Z JEREVANU A NÁVRAT DO PRAHY
Brzký ranní odlet z Jerevanu. Přílet do Prahy (přesný čas odletu z Jerevanu a návratu do Prahy Vám pošleme spolu s předotletovými informacemi zhruba měsíc před odletem.
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Blízkém východě a v mnoha dalších zemí. Danou oblastí se odborně zabývá. Společně s ním bude na místě také vynikající místní arménská průvodkyně. Dvojice těchto průvodců bude zárukou bezproblémového a pohodového průběhu celé cesty.
UBYTOVÁNÍ

5x Jerevan, 1x Goris, 1x Sevan a 1x Haghpat v kvalitních hotelech střední kategorie .

Příplatek za jednolůžkový pokoj – 6 500,- Kč za celý pobyt
PŘEPRAVA
Letecky, po Arménii doprava turistickým autobusem
CENA ZAHRNUJE

1) obousměrné letecké spojení a dopravu po Arménii

2) stravu dle denního programu - 8 x snídaně, 8x oběd, 8x večeře (obědy i večeře jsou zajištěny na různých místech - na hotelu, v tradičních místních restauracích a tavernách)

3) servis českého průvodce

4) balíček cestovního pojištění A30pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19). Kompletní podmínky najdete: ZDE

CENA NEZAHRNUJE

1) Příplatek 120 euro - vstupy do vybraných objektů a bakšiš pro místního řidiče a místního průvodce- tuto částku vybírá průvodce první večer na hotelu

2) osobní výdaje

3) jednolůžkový pokoj za příplatek 6 500,- Kč /osoba/pobyt

PŘIHLÁŠKY

Pro rezervaci místa stačí vyplnit formulář níže, poté Vám zašleme cestovní smlouvu.

Na cestovní smlouvě se nachází číslo účtu, na které je nutné uhradit první zálohu a tím si zajistíte zařazení do zájezdu. První záloha činí 15.000Kč/os., poté nám zašlete vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu na adresu CK Hrdlička s.r.o. (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (případně celé platby) na účet Vám potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím zašlete nejpozději do 30.7.2023.
DOPORUČENÍ
Doporučujeme vzít si s sebou běžné léky, dále fotoaparát, popř. videokameru (Arménie poskytuje bezpočet nádherných přírodních scenérií), sluneční brýle, pokrývku hlavy, zcela orientační kapesné ve výši od 150 euro, oblečení volte s ohledem na předpokládané průměrné denní teploty kolem 23 - 27°C, pro vstup českých turistů do země není potřeba vízum, pouze cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po návratu ze země.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při vstupu do kostelů a klášterů je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem

Rezervace zájezdu

ARMÉNIE - velký okruh 2023