Instanbul září 2020
Program zájezdu
1. den
Setkání všech účastníků na Letišti Václava Havla, odlet do Istanbulu, přílet do Istanbulu (přesný čas srazu na letišti a odletu Vám pošleme zhruba měsíc před začátkem zájezdu v předodletových informacích), přesun na hotel v Istanbulu, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
2. den
Snídaně, prohlídka historických perel Istanbulu – čtvrť Sultanahmet. Antické závodiště – Hippodrom, Hagia Sofia – Chrám Boží moudrosti – největší křesťanský chrám všech dob a nejvýznamnější byzantská památka Istanbulu. Komplex archeologických muzeí s úchvatnými sbírkami, které jsou tématicky zaměřené na starověk, antiku a historii města, návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den
Snídaně, pokračování prohlídky ve čtvrti Sultanahmet. Návštěva Modré mešity – známá dominanta Istanbulu, překrásný palác Topkapi s proslulým harémem – sídlo mocné Osmanské říše po dobu čtyř staletí. Návštěva nově zrekonstruované cisterny Binbirdirek a zakončení dne na největším a nejslavnějším bazaru orientu – Velký bazar, návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den
Snídaně, přejezd ke chrámu Chora – nejkrásnější byzantské mozaiky Konstantinopole, městské byzantské hradby – čtvrť Eyüb, kde se nachází významné muslimské poutní místo, prohlídka čtvrtí Balat a Fener – židovského a křesťanského srdce Istanbulu, cestou zpět návštěva mešity Süleymanie s hrobkami Sulejmána Nádherného a jeho ženy Hürrem (Roxelana), návrat na hotel, večeře, nocle
5. den
Snídaně, přejezd přes záliv Zlatý roh, prohlídka čtvrti Beyoglu, Mevlevihane – klášter tančících dervíšů s muzeem, Galatská věž (pro zájemce též fakultativně výstup na věž), třída Istiklál – tepna evropské části Istanbulu s kavárničkami a množstvím obchodů, revoluční náměstí Taksim, návrat na hotel, večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, půldenní výlet lodí po Bosporu – krásné pohledy z lodi na pevnosti Rumeli a Anadolu hisar a na letní vily osmanské smetánky stojící na březích Bosporu. Výstup ke hradu Yorgos , odkud se naskýtá pohled na Černé moře a nový bosporský most, možnost oběda v některé z rybích restaurací. Cestou zpět v návštěva Egyptského bazaru – vyhlášený trh s kořením, návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den
Snídaně, prostor pro osobní volno – možnost nákupu suvenýrů, fakultativně výlet na Ostrovy princů (není zahrnuto v ceně) – půvabné souostroví v Marmarském moři, v minulosti oblíbené rekreační místo istanbulské smetánky s poklidnou atmosférou, která dobře kontrastuje s ruchem Istanbulu – na ostrově nejezdí automobily, možnost návštěvy asijského břehu, návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den
Snídaně, odjezd na letiště, odlet z Istanbulu a přílet do Prahy na Letiště Václava Havla (přesný čas odletu z Istanbulu a příletu do Prahy bude upřesněn ve finálních informacích, které Vám pošleme zhruba měsíc před začátkem zájezdu).
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Zájezd je pořádán renomovanou českou cestovní kanceláří CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy již od roku 1993.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet turkoložka Kateřina Vytejčková, která v minulosti absolvovala množství úspěšných zájezdů do Turecka a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.
UBYTOVÁNÍ
7x v Istanbulu v solidním **/*** hotelu s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením + TV, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji. Na vyžádání je rovněž možné zajistit 1 lůžkový pokoj za příplatek, který Vám napíšeme na Vaše vyžádání
PŘEPRAVA
Letecky přímou linkou Praha - Istanbul - Praha, po Istanbulu doprava turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Istanbul - Praha, turistický klimatizovaný autobus v Turecku

2) 7x ubytování s polopenzí (7x snídaně, 7x večeře)

3) pojištění léčebných výloh v zahraničí

4) servis průvodce
CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 120 EURO - platí se až v Istanbulu (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu)

2) připojištění proti stornu (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni,), nepovinné, cena: 600,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy

3) příplatek za 1/1 pokoj, poskytnutí na vyžádání klienta.
PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 9.000 Kč na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK Hrdlička, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz, po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu učiňte do 05.08.2020.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců - prosíme o dodržení. Při vstupu do mešit, kostelů a synagog je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vašimi průvodkyněmi.
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22 - 28°C, zcela orientační kapesné ve výši od 150 Eur.