Arménie - klášter Sevanavank
Arménie - pohled od kláštera Chor Virap
Arménie - klášter Sevanavank
Arménie - pohled na horu Ararat
Arménie - pohled na horu Ararat
Arménie - poutní místo Ečmiadzin
Arménie - pohled od kláštera Noravank
Arménie - chrám v Garni
Arménie - slavný arménský koňak
Arménie - chléb lavaš
Arménie - klášter Noravank
Arménie - klášter Saghmosavank

Program zájezdu

1. den (úterý 18.6.)
Setkání na Letišti Václava Havla v Praze, přesný čas odletu (i příletu) a podrobné pokyny Vám pošleme zhruba měsíc před realizací zájezdu.
2. den (středa 19.6.)
Přílet do Jerevanu - krátký přesun na ubytování na hotelu do Jerevanu, ubytování a odpočinek na pokojích - snídaně – prohlídka města JEREVAN, které svým stářím překonává i starobylý Řím – panoramatická vyhlídka na město u tzv. Kaskád, kde se nachází nádherná a architektonicky velmi zajímavá galerie pod otevřeným nebem. Zde si vysvětlíme urbanistické a architektonické proměny města napříč dějinami. Prohlédneme si Muzeum historie, kde se seznámíme s dějinami Arménie a nejvýznamnějšími tamními nálezy. Oběd v restauraci. Návštěva nejznámější továrny na výrobu brandy „Ararat Cognac“ + ochutnávka brandy. Návštěva ovocného trhu s lokálním arménským zbožím: ovoce, zelenina, sušené ovoce, koření a mnohé další. Návrat na hotel do Jerevanu – večeře, nocleh.
3. den (čtvrtek 20.6.)
Snídaně – odjezd do města Ečmiadzin – náboženského centra Arménie (jakýsi arménský Vatikán) – přesun ke zříceninám vzácné katedrály ZVARTNOC ze 7. století (památka UNESCO) - zde si vysvětlíme architektonická a stavební specifika arménských církevních památek. Dále se můžete těšit na vynikající kulinářský zážitek během oběda v restauraci na cestě zpět do Jerevanu. Odpoledne navštívíme památník obětí arménské genocidy v Jerevanu, kde se též nachází muzeum dokumentující hrůzné události této tragédie. Návrat na hotel do Jerevanu, večeře, nocleh.
4. den (pátek 21.6.)
Snídaně – návštěva kláštera CHOR VIRAP s majestátním výhledem na biblickou horu Ararat a na úrodné údolí pod horou. Přesun k dalším nádhernému klášteru NORAVANK, který byl ve středověku jedním z center arménské vzdělanosti – jedná se o místo s překrásnými přírodními scenériemi . V Noravanku se seznámíme s dílem významného arménského architekta a sochaře Momika a vysvětlíme si, čím je jeho tvorba specifická. Oběd ve vynikající restauraci s ochutnávkou místních vín - Arménie se může pochlubit prastarou tradicí pěstování vinné révy. Pokračovat budeme až do města Goris, kde se ubytujeme na hotelu, večeře, nocleh.
5. den (sobota 22.6.)
Snídaně – návštěva působivého kláštera TATEV, který mnozí pokládají za vůbec nejkrásnější v Arménii - výjezd do kláštera dlouhou lanovou dráhou Tatever s překrásnými vyhlídkami nad kaňonem řeky Vorotan. Právě zde si může člověk nejlépe uvědomit snoubení arménské náboženské architektury s nádherou místní krajiny. Poté budeme pokračovat k jezeru SEVAN přes krásnou přírodní oblast tzv. Vardenjanova (či také Selimova) průsmyku. Cestou k jezeru se zastavíme na ochutnávku vynikajících místních sýrů ve městě Gavar, příjezd k jezeru, ubytování, večeře, nocleh.
6. den (neděle 23.6.)
Snídaně - návštěva kláštera SEVANAVANK z 10.století s nádhernými výhledy na jezero Sevan - – zde si vysvětlíme, jaké materiály byly v rámci arménské náboženské architektury nejvíce využívány a z jakého důvodu. Přejezd další krásnou přírodní oblastí ke klášteru GOŠAVANK ze 13. století, kde působil významný arménský mnich, učenec a autor arménského práva Mchitar Goš, zastávka na vynikající čaj a palačinky ve vesnici obývané ruskou náboženskou skupinou tzv. molokánů se specifickými zvyky a tradicemi. Přejezd ke gruzínským hranicím do vesnice Haghpat - ubytování v krásné hornaté krajině, večeře, nocleh.
7. den (pondělí 24.6.)
Snídaně - ráno návštěva kláštera HAGHPAT - rozsáhlý klášterní komplex krásně umístěný v horách nad roklí řeky Debed. Jedná se o jednu z architektonických a stavebních perel celé Arménie. Pokračovat budeme do města Vanadzor a zastavíme se u místního řemeslníka, který se zabývá výrobou tradičních kamenných křížů (tzv. chačkarů). Dále se podíváme do kláštera Sagmosavank, který se majestátně tyčí nad soutěskou řeky Kasach. Přejezd do Jerevanu, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
8. den (úterý 25.6.)
Snídaně v hotelu. Přejezd do jeskynního kláštera GEGHARD z 12.-13. století, který je pojmenován podle kopí, kterým byl probodnut Kristus na kříži, pokračovat budeme do vesnice Garni k návštěvě pohanského chrámu zasvěceného Bohu Slunce, který pochází z 1. stol. Poobědváme v příjemné místní restauraci pod širým nebem a prohlédneme si proces výroby tradičního arménského chleba «lavaš» - krásný zážitek. Návrat zpět do Jerevanu, večeře, nocleh.
9.den (středa 26.6.)
Brzký ranní odlet z Jerevanu. Přílet do Prahy (přesný čas odletu z Jerevanu a návratu do Prahy Vám pošleme spolu s předotletovými informacemi zhruba měsíc před odletem.
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Blízkém východě a v mnoha dalších zemí. Danou oblastí se odborně zabývá. Společně s ním bude na místě také vynikající místní arménská průvodkyně. Dvojice těchto průvodců bude zárukou bezproblémového a pohodového průběhu celé cesty.
UBYTOVÁNÍ

5x Jerevan, 1x Goris, 1x Sevan a 1x Haghpat v kvalitních hotelech střední kategorie

PŘEPRAVA
letecky, po Arménii doprava turistickým autobusem
CENA ZAHRNUJE

1) obousměrné letecké spojení a dopravu po Arménii

2) PLNOU PENZI - 8x ubytování, 8x snídaně, 7x oběd, 7x večeře (obědy a večeře jsou zajištěny na různých místech – na hotelu, v tradičních místních restauracích a tavernách – jedná se o SKVĚLÝ KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK).

3) servis českého průvodce s více než desetiletou praxí

4) balíček cestovního pojištění A30pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19). Kompletní podmínky najdete: ZDE

5) specializovanou přednášku o vývoji architektury a stavebních slohů v oblasti dnešní Arménie.
CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 120 euro - vstupy do vybraných objektů a bakšiš pro místního řidiče a místního průvodce- tuto částku vybírá průvodce první večer na hotelu

2) jednolůžkový pokoj za příplatek 6 500,- Kč /osoba/pobyt

PŘIHLÁŠKY

Pro rezervaci místa stačí vyplnit formulář níže, poté Vám zašleme cestovní smlouvu.

Na cestovní smlouvě se nachází číslo účtu, na které je nutné uhradit první zálohu a tím si zajistíte zařazení do zájezdu. První záloha činí 15.000 Kč/os., poté nám zašlete vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu na adresu CK Hrdlička s.r.o. (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (případně celé platby) na účet Vám potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím zašlete nejpozději do 15.5.2024.
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22-27°C. V horách počítejte s nižšími teplotami (doporučujeme přibalit větrovku či jarní bundu).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při vstupu do kostelů a klášterů je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem. Minimální platnost cestovního dokladu musí být ještě 6 měsíců od data návratu.

Rezervace zájezdu

Poznávací zájezd do ARMÉNIE