Náš tip!

Poznávací zájezd do Arménie a Gruzie 2024

Poznávací zájezd do Arménie a Gruzie - země dechberoucích přírodních scenérií s mimořádně bohatou historií. Arménie jako první země na světě přijala křesťanství jako státní náboženství. Gruzie se pyšní starobylou vinařskou tradicí a úchvatnými skalními městy.

Na co se můžete těšit...

  • 9 pobytových dnů v Arménii a Gruzii
  • jezero Sevan a bájná hora Ararat, jejíž vrchol vytváří mohutnou horskou kulisu hlavního města Jerevan
  • kláštery Garni, Geghard, Khor Virap, Noravank, Hagpat
  • zřícenina katedrály Zvartnoc ze 7. století - památka UNESCO
  • gruzínská středověké pevnosti, vynikající víno a nádherná příroda
  • skalní město Vardzia
  • prohlídka Tbilisi

 

0400624
04.06. - 13.06.2024 /10 dní
46 990 Kč

Program zájezdu

1. den (úterý 4. 6.)
Setkání na Letišti Václava Havla v Praze. Přesný termín zájezdu může být ještě pozměněn o 1-3 dny dopředu nebo dozadu (v případě tohoto posunu bychom Vás ihned informovali), přesný čas odletu a příletu Vám pošleme v předodletových informacích zhruba měsíc před začátkem našeho zájezdu.
2. den (středa 5. 6.) ARMÉNIE
Přílet do Jerevanu, autobusový transfer na hotel, ubytování na hotelu, snídaně na hotelu. Návštěva pohanského chrámu GARNI (1. století n.l.), který byl původně zasvěcen bohu Mitry. Dále se podíváme do kláštera GEGHARD (12.-13. století), který je částečně vysekán do skály a jeho prohlídka je nádherným zážitkem. Svým názvem (v překladu "kopí") odkazuje klášter na kopí, kterým byl probodnut Ježíš na Golgotě. Vynikající oběd bude doplněn tradičním pečením "lavaše", kterého se budeme moci zúčastnit. Po obědě se vrátíme do Jerevanu, kde nás čeká návštěva muzea starobylých rukopisů Matenadaran. Návrat na hotel v Jerevanu, večeře, nocleh.
3. den (čtvrtek 6. 6.) ARMÉNIE
Snídaně. Prohlídka JEREVANU – nejprve se zastavíme na vyvýšeném místě nad Jerevanem, odkud si budete moci prohlédnout panorama města (ideálním místem k tomu je vyhlídka u sochy Matky Arménie, případně také nedaleké muzeum pod otevřeným nebem tzv. Kaskády). Tragickou genocidu Arménů v letech 1915 až 1921 si poté připomeneme v památníku TSITSERNAKABERD. Dále budeme pokračovat do města EČMIADZIN, který je pro Armény nejposvátnějším místem, kde se nachází první arménský kostel a také sídlo tzv. Katholika - nejvyššího představitele arménské apoštolské církve. Navštívíme dále pozůstatky katedrály ZVARTNOC (tato významná lokalita je zařazena na seznam památek UNESCO). V odpoledních hodinách se přesuneme do města Gjumri, jehož rozsáhlé části musely být obnoveny po tragickém zemětřesení v roce 1988. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
4. den (pátek 7. 6.) - GRUZIE
Snídaně. Transfer na arménsko-gruzínskou hranici, po překročení hranic se přesuneme k jedné z gruzínských perel, kterou je světoznámé klášterní město VARDZIA s nádhernou vyhlídkou na okolní krajinu - během prohlídky města, které se rozkládá v mnoha patrech nad sebou, si povíme o jeho bohaté historii sahající až do 12. století a vysvětlíme si význam této lokality. V tradiční místní restauraci na nás poté bude čekat vynikající domácí gruzínská kuchyně. Pokračování do města Borjomi, ubytování na hotelu, večeře a nocleh.
5.den (sobota 8. 6.) GRUZIE
Snídaně. Protože je Gruzie zemí bohatou na prameny, navštívíme v BORDŽOMI místo, kde vyvěrá zdejší celosvětově známý minerální pramen. Poté se přesuneme do města GORI, kde se narodil J. Stalin. Pro zájemce bude možné navštívit muzeum věnované Stalinovu životu. V tradiční vinařské lokalitě SAGURAMO se seznámíme se starobylým gruzínským způsobem výroby vína - tzv. kachetinskou metodou. Ochutnáme místní vína (včetně těch vyrobených kachetinskou metodou) a poobědváme místní speciality. Poté přesun k pevnosti ANANURI a prohlídka pevnosti nad Žinvalskou přehradou, poté již výjezd přes nádhernou krajinu po slavné gruzínské vojenské cestě do hor Vysokého Kavkazu do lyžařského střediska GUDAURI. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
6.den (neděle 9. 6.) GRUZIE
Snídaně. Přesun do města STEPANCMINDA, kde za příznivého počasí uvidíme impozantní horu KAZBEK (5047m), která je v mytologii spojována s Prométheem, jenž měl být k této hoře za trest přikován. Menšími automobily budeme poté pokračovat krásnou krajinou ke kostelu NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (14.století). Poté nás čeká přesun z hor do Tbilisi. Po cestě se zastavíme ve městě MCCHETA (památka UNESCO), které v minulosti plnilo funkci hlavního města a je hlavním gruzínským duchovním centrem - katedrála SVETICCHOVELI. Poté vyjedeme ke klášteru DŽVARI, který se tyčí nad soutokem řek Aragvi a Mtkvari. Ubytování na hotelu v Tbilisi, večeře v tradiční restauraci, nocleh.
7.den (pondělí 10. 6.) GRUZIE
Snídaně. Prohlídka historického města TBILISI - kostel Metechi nad řekou Mtkvari (Kura), odkud je pěkný pohled na panorama staré části Tbilisi, synagoga - připomínka početnou židovskou diasporu, která se v Gruzii nacházela, katedrála SIONI, starobylý kostel ANČISCHATI, příklad moderní architektury MOST MÍRU. Lanovou dráhou se poté přesuneme nad pevnost NARIKALA, kde se nám otevře další nádherný pohled na město. Navštívíme rovněž čtvrť s ikonickými sirnými lázněmi, které ve Tbilisi obdivoval i Puškin. Po příjemném obědě v moderní části města zamíříme na třídu RUSTAVELI, která svou architekturou kontrastuje se starou částí města. Poté bude možnost individuálního volna na zažití krásné atmosféry města. Večeři si budete moci vychutnat s doprovodem místního folklóru, nocleh na hotelu v Tbilisi.
8.den (úterý 11. 6.) ARMÉNIE
Snídaně, přesun na hraniční přechod Sadachlo, vybavení pohraničních formalit a návrat zpět do Arménie. V provincii Lori a navštívíme nádherný klášterní komplex HAGHPAT z 10. až 13. století, který je další významnou památkou UNESCO a kde také působil slavný arménský básník Sajat Nova. Po prohlídce se přesuneme ke krásnému horskému jezeru SEVAN a prohlédneme si jeho okolí, u jezera se podíváme do středověkého klášterního komplexu SEVANAVANK, kde se nachází vzácný CHAČKAR - kamenný kříž typu Amenaprkič. Příjezd do Jerevanu na hotel, ubytování, večeře v restauraci, nocleh.
9.den (středa 12. 6.) ARMÉNIE
Snídaně. Návštěva jednoho z nejvýznamnějších arménských klášterů CHOR VIRAP - na tomto místě byl podle tradice vězněn zakladatel arménské apoštolské církve Řehoř Osvětitel. Od kláštera se rovněž nabízí nádherný výhled na posvátnou horu ARARAT. Poobědváme v místním hostinci a budeme dále pokračovat do kláštera NORAVANK, který byl ve středověku důležitým náboženským, kulturním a vzdělávacím centrem státu a působil vynikající architekt a sochař Momik. Odpoledne návrat do Jerevanu s možností kratšího osobního volna k posledním nákupům (například místních specialit na ovocném trhu) či procházky po Jerevanu, večeře, nocleh – Jerevan.
10.den (čtvrtek 13. 6.) ARMÉNIE
Transfer na letiště v Jerevanu, odlet z Jerevanu a přílet do Prahy (ohledně přesného času odletu z Jerevanu i příletu do Prahu Vás budeme informovat v předodletových informacích zhruba měsíc před začátkem zájezdu).
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných poznávacích zájezdů, a místní specialista - dvojice těchto průvodce je zárukou bezproblémového průběhu celého zájezdu.
UBYTOVÁNÍ
5 x Arménie, 4x Gruzie v kvalitních 3 * hotelech
PŘEPRAVA
Letecky z Prahy do Jerevanu a zpět, po Arménii a Gruzii doprava turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) Leteckou dopravu Praha – Jerevan - Praha

2) dopravu turistickým autobusem na místě

3) ubytování 5 x Arménie, 4x Gruzie v kvalitních 3 * hotelech

4) snídaně, obědy a večeře dle programu

5) servis kvalitního česky hovořícího průvodce

5) balíček cestovního pojištění A60, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní podmínky najdete: ZDE

CENA NEZAHRNUJE

1) částku 120 EURO, která se vybírá až na místě v Jerevanu (tato částka zahrnuje vstupy do vybraných objektů, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusu a bakšiš pro místního průvodce)

3) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) ve výši 8 500,-/pobyt

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 15.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 30.4.2024. Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
25
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22 – 27°C, vysokohorské oblasti průměrně 16-19,5 º C, deštník nebo pláštěnku, nepromokavé oblečení, vhodné boty (doporučujeme 2 páry bot, trekové), teplejší věci na večer, krém, sluneční brýle, pokrývku hlavy, zcela orientační kapesné ve výši cca 200 USD.

Rezervace zájezdu

Poznávací zájezd do Arménie a Gruzie 2024