Program zájezdu

1. den - 3.9.2023 (neděle)
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v ranních hodinách. Odlet do Tel Avivu, odjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
2. den - 4.9.2023 (pondělí)
Snídaně. Návštěva HERODIONU - také nazývaná Hora Herodova se nachází 12km jižně od Jeruzaléma. Pevnost vybudovaná na uměle navršeném kopci, kterou nechal zbudovat král Herodes Veliký (74–4 př. n. l.) a pod kterou se nachází zbytky města Dolní Herodium. Velký objev zde učinil archeologický tým v čele s E. Netzerem, který zde našel hrob Heroda Velikého. Oběd v příjemné restauraci v Betlémě. Program v BETLÉMĚ - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, jeskynní systém pod bazilikami, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.
3. den 5.9.2023 (úterý)
Snídaně. Program v oblasti Judské pouště – navštívíme překrásné údolí VÁDÍ KELT. Nedaleko Jeruzaléma se nachází Judská poušť, která je kopcovitého charakteru s nádhernými vyhlídkami, do které nepochybně patří Vádí Kelt. S Judskou pouští je neodmyslitelně spojena Ježíšova cesta z Jeruzaléma do Jericha. V srdci pouště se nachází Nabi Musa – muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda. Přejedeme do Jericha na vyhlídku na tzv. horu Pokušení - na jejím svahu se nachází řecký klášter, který připomíná místo, kde byl Ježíš pokoušen ďáblem JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let př.n.l.(neolit), možnost ochutnat nejlepší datle v Izraeli. Odpoledne koupání v Mrtvém moři, Betlém - večeře, nocleh.
4. den 6.9.2023 (středa)
Snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, zbytky caesarejského akvaduktu. Přejezd do Tel Avivu, JAFFA - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě, čekají vás krásné výhledy na Tel Aviv, odpolední koupání ve Středozemním moři nebo možnost návštěvy centra Tel Avivu, Betlém - večeře, nocleh.
5. den - 7.9.2023 (čtvrtek)
Snídaně. Program v JERUZALÉMĚ – kochat se výhledem z Olivetské hory na hradby Starého Města a vidět dominantu Skalní Dóm je přenádherný zážitek. Začneme úchvatnou panoramatickou vyhlídkou, podíváme se na starobylý židovský hřbitov a františkánský kostel Dominus Flevit (Pán Zaplakal), který nám připomíná pláč Krista nad zkázou Druhého chrámu a vyhnání židů do diaspory. V Getsemanské zahradě můžete obdivovat prastaré olivovníky a ztišit se v Chrámu Národů. Pod Olivetskou horou se nachází hrob Panny Marie a Jidášova jeskyně. Vydáme se přes údolí potoka Cedron do Starého města, projdeme Lví bránou, která nám otevře Křížovou cestu (Viu Dolorosu), po které kráčel Kristus před svou smrtí, projdeme všechny zastavení až na Golgotu - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, vydáme se ke Zdi nářků a projdeme židovskou čtvrtí na horu Sion. Odpoledne možnost osobního volna v Jeruzalémě, kde si vychutnáte tamní atmosféru. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
6. den - 8.9.2023 (pátek)
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera, zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy tak pro křesťany JARDENIT - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. TABCHA – dolní bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chlebů a ryb, mozaiky ze 4. století n.l., horní kostel – místo Petrova primátu, KAFARNAUM - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře, návrat na hotel do Betléma, speciální závěrečná večeře spojená s ochutnávkou lokálního vína Cremisan, nocleh.
7. den - 9.9.2023 (sobota)
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha- Gamal - izraelský „Grand Canyon“, cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
8. den - 10.9.2023 (neděle)
Snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město PETRA - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), návrat na hotel v Petře - večeře, nocleh.
9. den - 11.9.2023 (pondělí)
Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Rum - jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny, odpoledne přesun do Akaby, volný odpolední program, Akaba - večeře, nocleh.
10. den - 12.9.2023 (úterý)
Snídaně, dopolední přesun zpět do Izraele, ubytování na hotelu v Eilatu, individuální volný program v Eilatu - možnost koupání v Rudém moři, šnorchlování, nákupů, fakultativně - návštěva podmořského světa, potápění s delfíny, večeře, nocleh.
11. den 13.9.2023 (středa)
Snídaně, dopolední odjezd do Tel Avivu na letiště, odlet do Prahy.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Andrea Hrdličková, která absolvovala množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.
UBYTOVÁNÍ

6x Betlém, 2x Petra a 1x Akaba, 1x Eilat v příjemném 3* hotelu s polopenzí

CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobusová přepravu na místě

2) 10x ubytování s polopenzí, 1x oběd v Betlémě, 1x oběd na poušti ve Wadi Rum

3) servis průvodce

4) balíček cestovního pojištění A30, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní informace najdete ZDE)

CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 230 USD, vybírá se v Izraeli (zahrnuje vstupy do vybraných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče, vízum do Jordánska, vstup do Petry)

2) jednolůžkový pokoj pro zájemce - cena 7 500 Kč/pobyt.

PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 10 000 Kč/ na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 3.6.2023. Cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
40
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD. Oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-30°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina, Jordánsko