Izrael, Palestina, Jordánsko
Program zájezdu
1. den
Sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla ráno v 8:45 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 171-178, vlastní odlet je v 11:55 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, po přistání v Tel Avivu a vyřízení letištních formalit bude následovat přesun busem na hotel v Betlémě, ubytování, večeře, nocleh.
2. den
Snídaně, HERODION - jedna z významných pevností Heroda Velikého - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo) – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v BETLÉMĚ- bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.
3. den
Snídaně, návštěva nádherné archeologické lokality Bejt Šean, která se může se pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Bejt Šean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Jardenit - biblická řeka Jordán, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Betlém - večeře, nocleh
4. den
Snídaně, MEDIGO - starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, CAESAREA PŘÍMOŘSKÁ - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), TEL AVIV - procházka po příjemné městské pláži, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3 000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, Betlém - večeře, nocleh.
5. den
Snídaně, JERUZALÉM: dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Křížová cesta (Via Dolorosa), po které Ježíš kráčel na Kalvarii, Litostrotos - podzemní vodní nádrže z časů Ježíšových, chrám Odsouzení a Bičování Krista, Golgota - chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, možnost osobního volna, návrat na hotel do Betléma - večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, pokračování programu v JERUZALÉMĚ: Chrámová hora – místo, kde se v minulosti nacházel první i druhý jeruzalémský chrám a kde dnes stojí tzv. Skalní dóm – islámská svatyně a dominanta Jeruzaléma, prohlídka dalších památek islámského umění nacházejících se na Chrámové hoře, Zeď nářků - posvátné místo judaismu, které podle židovské tradice nikdy neopouští Boží přítomnost a kde Židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť a tzv. cardo – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, Sionská brána, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, osobní volno, návrat na hotel v Betlémě – večeře, nocleh
7. den
Snídaně, pevnost MASADA - prohlídka (vstup + zpáteční jízdné lanovou dráhou) - Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu, Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení (až 8.000 let před letopočet), široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce, přestávka na oběd, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, pohled na horu Pokušení, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, koupání v Mrtvém moři, návrat na hotel do Betlémě - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě spojená s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh
8. den
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka na izraelský „Grand Canyon“, cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - večeře, nocleh.
9. den
Snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město PETRA - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), jedná se o vrchol celého zájezdu, Petra - večeře, nocleh.
10. den
Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Ram, která je vzdálená asi 1 hodinu jízdy autobusem z Akaby, jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny, pozdě odpoledne přesun zpět do Izraele, ubytování na hotelu v Eilatu, volný program v Eilatu, večeře, nocleh
11. den
Snídaně, přesun autobusem na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, odlet do Prahy v 17:35 s příletem do Prahy ve 21:00.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
cestovní kancelář CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Izraele již od roku 1993.
PŘEPRAVA
letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem
ODBORNÝ DOPROVOD
klienty bude na cestě doprovázet Andrea Hrdličková, která absolvovala množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.
UBYTOVÁNÍ

7x Betlém, 2x Petra a 1x Eilat v příjemném hotelu s polopenzí, vždy ve dvou (páry + dvojice) až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit příplatek za 1/1 pokoj.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, autobusová přeprava

2) 10x ubytování s polopenzí, 1x oběd v Betlémě

3) servis průvodce

4) pojištění léčebných výloh v zahraničí
CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 200 USD vybírá se v Izraeli v USD (zahrnuje: vstupy do vybraných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče)

2) připojištění proti storno poplatkům (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta), nepovinné, cena: 980,-/os./pobyt, do 18 let 810-/os./pobyt - v případě zájmu je nutné tuto částku uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK),

3) pro zájemce jednolůžkový pokoj za 5 500,-/pobyt.
PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 13 000 Kč/na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Andrea Hrdličková, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz

po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 25. 8. 2020, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
40
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 28°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Izraele je 6 měsíců od data návratu - v Izraeli je tato náležitost striktně vyžadována.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.