Program zájezdu

1. den
Sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v Praze, přesný čas setkání na letišti a odletu z Prahy Vám bude upřesněn v předodletových informacích zhruba jeden měsíc před odletem, odlet z Prahy, po příletu do Izraele bude následovat přesun na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
2. den
Snídaně, JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi - Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8 000 let před náš letopočet (zásadní blízkovýchodní neolitická lokalita), Kumrán – jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť 20. století - vykopávky včetně rituálních lázní, které náležely skupině esejců, lokalita nálezu svitků od Mrtvého moře, pevnost MASSADA (návštěva pevnosti je fakultativní, cena vstupu i s výjezdem lanovkou činí cca 23 USD) – pevnostní a palácové prostory zbudované Herodem Velikým a místo posledního odporu ve válce židovské, symbol židovské nezávislosti, svobody a heroizmu, možnost koupání v Mrtvém moři, Betlém - večeře. Po večeři možnost zúčastnit se přednášky o vývoji stavebních slohů uplatněných v dějinách Svaté země a architektonických specifikách, s nimiž se je ve Svaté zemi možné setkat. Nocleh.
3. den
Snídaně, celodenní prohlídka JERUZALÉMA - panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém z Olivetské hory, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přes údolí Jehošafat do Starého Města - Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Ježíš před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem stojící na místě původní Antoniovy pevnosti, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Zeď nářků – nejposvátnější místo judaismu, které je dle židovské tradice stále naplněné Boží přítomností. Odpoledne možnost procházky po nové části Jeruzaléma s důrazem na moderní architekturu. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
4. den
Snídaně - JAFFA - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě. odpoledne procházka po Tel Avivu se zaměřením na unikátní soubor zdejších funkcionalistických staveb, první izraelská výšková stavba Migdal Šalom Meir ze šedesátých let minulého století, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
5. den
Snídaně, Jardenit - biblická řeka Jordán, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, polední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra - místní speciality, Tabcha - místo Ježíšova zázraku rozmnožení chleba a ryb, kde byla nalezena velmi vzácná byzantská mozaika připomínající tuto událost, plavba po Galilejském moři, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, Herodion - jedna z významných pevností Heroda Velikého - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, možnost nákupu levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno v centru Betléma, návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den
Snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, zbytky caesarejského akvaduktu, Haifa - pohoří Karmel - překrásná vyhlídka na Haifu, baháiské zahrady - panoramatický pohled shora - návrat na hotel do Betléma, speciální závěrečná večeře spojená s ochutnávkou lokálního vína Cremisan, nocleh.
8. den
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha- Gamal - izraelský „Grand Canyon“, cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
9. den
Snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město PETRA - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), návrat na hotel v Petře - večeře, nocleh.
10. den
Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Rum - jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny, odpoledne přesun zpět do Izraele, ubytování na hotelu v Eilatu, volný program v Eilatu - možnost koupání v Rudém moři, večeře, nocleh.
11. den
Snídaně, přesun autobusem na Letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, odlet do Prahy.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ

7x Betlém, 2x Petra a 1x Eilat v příjemném hotelu s polopenzí, vždy ve dvou (páry + dvojice) až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV

CENA ZAHRNUJE

1) 10x ubytování ve tříhvězdičkových hotelech s polopenzí.

2) Leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha s renomovanou izraelskou leteckou společností EL AL. Přepravu turistickým autobusem na místě.

3) Specializovanou přednášku o vývoji stavebních slohů ve Svaté zemi a specifických rysech izraelské architektury.

4) 1x oběd v malebné orientální restauraci v Betlémě, 1x oběd přímo v pouštím údolí Wádí Rum.

5) Ochutnávku lokálního vína Cremisan.

6) Služby specializovaného českého průvodce s více než desetiletou praxí, který hovoří hebrejsky i arabsky a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá. Služby místního průvodce dle požadavků zákona.

7) Balíček cestovního pojištění A30 PANDEMIC, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní podmínky najdete: ZDE

CENA NEZAHRNUJE

1) Příplatek 230 USD (vybírá se na místě a zahrnuje vstupy do navštívených objektů včetně vstupu do Petry a Wadi Rum, hraniční poplatky na izraelsko-jordánské hranici, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelech a bakšiš pro řidiče autobusu).

2) Obědy kromě dvou výše uvedených (vždy bude možné si na oběd dojít a možnosti na daném místě Vám rád doporučí Váš průvodce).

3) Příplatek za jednolůžkový pokoj pro zájemce - 7 100 Kč/pobyt.

4) PCR test - pokud bude podmínkou pro vstup do země. Zájemce o zájezd budeme informovat o podmínkách vstupu do Izraele.

5) Fakultativně je možné zakoupit: okruh večerním Jeruzalémem s českým průvodcem ve výši 20 USD a návštěvu pevnosti Masada (výjezd lanovkou + vstup cca 23 USD).
PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 15 000 Kč/na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK Hrdlička, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 10. 9. 2022, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
25
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25°C.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Izraele musí být ještě 6 měsíců od data návratu - v Izraeli je tato náležitost striktně vyžadována.

O aktuální situaci týkající se opatření v souvislosti s onemocněním covid19 Vás budeme včas informovat.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina, Jordánsko - architektura