Program zájezdu

1. den - (úterý 15.3.) IZRAEL
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla, čas upřesníme ve finálních pokynech s dostatečným předstihem. Odlet do Tel Avivu, odjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
2. den - (středa 16.3.) IZRAEL
Snídaně. Program v oblasti Judské poušti. Nedaleko Jeruzaléma se nachází Judská poušť, která je kopcovitého charakteru s nádhernými vyhlídkami. My navštívíme její překrásné údolí VÁDÍ KELT. S Judskou pouští je neodmyslitelně spojena Ježíšova cesta z Jeruzaléma do Jericha. Přejedeme do JERICHA na vyhlídku na tzv. horu Pokušení - na jejím svahu se nachází řecký klášter, který připomíná místo, kde byl Ježíš pokoušen ďáblem. Jericho je nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem. Archeologické naleziště Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let př.n.l.(neolit). Odpoledne prohlídka pevnosti MASADA (památka UNESCO) - pevnost je zbudovaná na vrcholu stolové hory na okraji Judské pouště. Skýtá nádherný pohled na Mrtvé moře a jordánské pohoří. Nedobytnou pevnost Masadu nechal zbudovat Herodes Veliký a v době nepokojů zde ukrýval svou rodinu. Tragický příběh o dobytí Masady římskou posádkou pod vedením generála Silvy v roce 73 n.l. a hromadné sebevraždy židů, kteří volili smrt před zajetím, si Izraelci připomínají při návštěvě Masady dodnes. Návrat do Betléma - večeře, nocleh.
3. den (čtvrtek 17.3.) IZRAEL
Snídaně. Program v JERUZALÉMĚ, kde uvidíte a přímo zažijete oslavu jednoho z nejveselejších židovských svátků PURIM. Budete se kochat výhledem z Olivetské hory na hradby Starého Města a uvidíte dominantu Skalní Dóm jako na dlani. Začneme úchvatnou panoramatickou vyhlídkou, podíváme se na starobylý židovský hřbitov a františkánský kostel Dominus Flevit (Pán Zaplakal), který nám připomíná pláč Krista nad zkázou Druhého chrámu a vyhnání židů do diaspory. V Getsemanské zahradě můžete obdivovat prastaré olivovníky a ztišit se v Chrámu Národů. Pod Olivetskou horou se nachází hrob Panny Marie a Jidášova jeskyně. Vydáme se přes údolí potoka Cedron do Starého města, projdeme Lví bránou, která nám otevře Křížovou cestu (Viu Dolorosu), po které kráčel Kristus před svou smrtí. Následuje kaple Bičování a Odsouzení, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Odpoledne Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení druhého chrámu. Židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva (zvenčí). Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
4. den (pátek 18.3.) IZRAEL - JORDÁNSKO
Snídaně, časnější odjezd z Betléma do Jordánska (06:00 – 06:30 hod., možnost odpočinku v autobuse). Cestou uvidíte Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha- Gamal - izraelský „Grand Canyon“. Příjezd do Eilatu - možnost koupání v Rudém moři (je možné šnorchlování, doporučujeme mít boty do vody). Poté přesun do jordánského městečka Wadi Musa, které se nachází kolem archeologického naleziště starověké Petry. Ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
5. den - (sobota 19.3.) JORDÁNSKO
Snídaně, skalní město PETRA - celodenní prohlídka jednoho z divů světa, nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě. Skalní město Petra je fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu, zejména národem Nabatejců. Na některých úsecích lze při prohlídce využít oslíky a velbloudy (za poplatek). Návrat na hotel, večeře, nocleh.
6. den - (neděle 20.3.) JORDÁNSKO
Snídaně. KUDY CHODIL LORENC Z ARÁBIE - výjezd do pouštní oblasti Wadi Rum - jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalními scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech. Poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny. Odpoledne přesun do Akaby, ubytování na hotelu v Akabě, volný program v Akabě, večeře, nocleh.
7. den - (pondělí 21.3.) IZRAEL
Snidaně, ODPOČINKOVÝ DEN - překročíme hranice zpět do Izraele a pojedeme k Mrtvému moři, kde nabereme síly a zrelaxujete tělo, ducha i mysl. Návrat na hotel v Betlémě, večeře, nocleh.
8. den - (úterý 22.3.) SEVER IZRAELE
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera. Zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy, tak pro křesťany. JARDENIT - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. TABCHA – dolní bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chlebů a ryb. Horní kostel – místo Petrova primátu. KAFARNAUM - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře. Ubytování v Nazaretu, večeře, nocleh.
9. den - (středa 23.3.) SEVER IZRAELE
Snídaně, prohlídka mystického města SAFED - svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog. Současně umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou. Kána Galilejská - místo prvního Ježíšova zázraku proměny vody ve víno. Nazaret - místo Ježíšova dětství a mladí - bazilika Zvěstováni Panně Marii a kostel sv. Josefa. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
10. den - (čtvrtek 24.3.) SEVER IZRAELE
Snídaně. Pohoří KARMEL - překrásná vyhlídka na město Haifa, vyhlídka na tzv. Baháiské zahrady, jeskyně proroka Eliáše. Možnost oběda v drúzské restauraci na pohoří Karmel. Přesun na Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Andrea Hrdličková, která absolvovala množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.
UBYTOVÁNÍ

4x Betlém, 2x Petra a 1x Akaba, 2x Nazareth v příjemném 3* hotelu s polopenzí

CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobusová přepravu na místě

2) 10x ubytování s polopenzí, 1x oběd na poušti ve Wadi Rum

3) servis průvodce

4) balíček cestovního pojištění A60, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní informace najdete ZDE)

CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 220 USD, vybírá se v Izraeli (zahrnuje vstupy do vybraných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče)

2) jednolůžkový pokoj pro zájemce - cena 7 500 Kč/pobyt.

3) případné další poplatky související se vstupem do země, např. testy na onemocnění Covid-19. O aktuálních podmínkách budeme informovat zájemce o zájezd.
PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 15 000 Kč/ na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 17.1. 2022. Cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
40
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD. Oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-30°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro bezproblémový vstup do Izraele a celý průběh našeho zájezdu bude nutné očkování proti onemocnění COVID-19 požadované izraelskými úřady.

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.