Program zájezdu

1. den - (neděle 5.3.) IZRAEL
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla, čas upřesníme ve finálních pokynech s dostatečným předstihem. Odlet do Tel Avivu, po příletu přesun na hotel do Betléma, ubytování, nocleh.
2. den - (pondělí 6.3.)
Snídaně, Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.
3. den (úterý 7.3.)
Snídaně. Program v JERUZALÉMĚ, kde uvidíte a přímo zažijete oslavu nejveselejšího židovského svátku PURIM.

Během dne se budeme kochat výhledem z Olivetské hory na hradby Starého Města a uvidíte dominantu Skalní Dóm jako na dlani. Začneme úchvatnou panoramatickou vyhlídkou, podíváme se na starobylý židovský hřbitov a františkánský kostel Dominus Flevit (Pán Zaplakal), který nám připomíná pláč Krista nad zkázou Druhého chrámu a vyhnání židů do diaspory. V Getsemanské zahradě můžete obdivovat prastaré olivovníky a ztišit se v Chrámu Národů. Pod Olivetskou horou se nachází hrob Panny Marie a Jidášova jeskyně. Vydáme se přes údolí potoka Cedron do Starého města, projdeme Lví bránou, která nám otevře Křížovou cestu (Viu Dolorosu), po které kráčel Kristus před svou smrtí. Následuje kaple Bičování a Odsouzení, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista.

Odpoledne Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení druhého chrámu. Židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva (zvenčí). Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.

4. den (středa 8.3.)
Snídaně, pevnost MASADA - prohlídka (vstup + zpáteční jízdné lanovou dráhou cca 23 USD na osobu - fakultativně) - Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu. Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení (až 8.000 let před letopočet), široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce, přestávka na oběd. Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, pohled na horu Pokušení, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, koupání v Mrtvém moři. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
5. den - (čtvrtek 9.3.)
Snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující zbytky antického města, které vzniklo v době Heroda Velikého a později sloužilo jako hlavní správní město pro římskou správu, JAFFA - starobylé přístavní město zmíněné ve Starém i v Novém zákoně, např. v souvislosti s králem Šalomounem, který si sem loděmi nechával dovážet cedrové dřevo z oblasti dnešního Libanonu na stavbu chrámu v Jeruzalémě. TEL AVIV – osobní volno, možnost koupání nebo návštěva centra Tel Avivu. Návrat na hotel v Betlémě - večeře, nocleh.
6. den - (pátek 10.3.)
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera. Zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy, tak pro křesťany. JARDENIT - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. TABCHA – dolní bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chlebů a ryb. Horní kostel – místo Petrova primátu. KAFARNAUM - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře. Betlém - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě, spojená s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh.
7. den - (sobota 11.3.)
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), MICPE RAMON - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal - izraelský „Grand Canyon“, cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - večeře, nocleh.
8. den - (neděle 12.3.)
Snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město PETRA - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu zejména národem Nabatejců. na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek). Jedná se o vrchol celého zájezdu, Petra - večeře, nocleh.
9. den - (pondělí 13.3.)
Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Ram, která je vzdálená asi 1 hodinu jízdy autobusem z Akaby. Jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny, pozdě odpoledne přesun zpět do Izraele, volný program v Eilatu - možnost koupání v Rudém moři, ubytování na hotelu v Eilatu, večeře, nocleh.
10. den - (úterý 14.3.)
Snídaně, přesun na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, Odlet do Prahy. Přesný čas příletu do Prahy bude upřesněn v předodletových informacích zhruba měsíc před začátkem zájezdu.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky, po Izraeli a Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ

6x v Betlémě, 2x ve Wadi Musa (PETRA), 1x v Eilatu ve*** příjemných hotelech střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji.

CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobusová přepravu na místě

2) 9x ubytování s polopenzí

3) 1x oběd na poušti ve Wadi Rum, 1x oběd v malebné orientální restauraci v Betlémě

4) ochutnávku lokálního vína Cremisan

5) služby specializovaného českého průvodce s více než pětiletou praxí, který hovoří hebrejsky i arabsky a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.

6) služby místního průvodce dle požadavků zákona

7) balíček cestovního pojištění A30 pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní informace najdete ZDE)

CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 230 USD, vybírá se v Izraeli (zahrnuje vstupy do vybraných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče)

2) jednolůžkový pokoj pro zájemce - cena 7 100 Kč/pobyt.

3) případné další poplatky související se vstupem do země, např. testy na onemocnění Covid-19. O aktuálních podmínkách budeme informovat zájemce o zájezd.
PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 10 000 Kč/ na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 31.1.2023. Cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
40
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD. Oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-30°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem. Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina, Jordánsko s oslavou Purimu