Program zájezdu

1. den - (pátek 1. listopadu 2024)
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla, čas upřesníme ve finálních pokynech s dostatečným předstihem. Odlet do Tel Avivu, odjezd do Nazaretu, ubytování, odpočinek na hotelu.
2. den - (sobota 2. listopadu 2024)
Snídaně, návštěva SAFEDU v pohoří Horní Galilea - půvabné město spojené s židovskou mystikou (kabalou), které dnes obývá mnoho umělců, kteří z této mystické tradice čerpají. Městečko MERON - významné poutní místo judaismu kde se nachází hrob židovského učence Šimona bar Jochaje - místo s úžasnou energií. Synagoga BARAM v krásné přírodě. Návrat na hotel do Nazaretu, večeře, nocleh.
.3. den (neděle 3. listopadu 2024)
Snídaně, lázeňské cestrum CHAMAT GADER v údolí řeky Jarmuk, nedaleko izraelsko-jordánských hranic. Možnost poobědvat tradiční místní specialitu tzv. rybu sv. Petra v jedné z restaurací na pobřeží Galilejského jezera. Archeologické naleziště a přírodní rezervace JEHUDIJA na Golanských výšinách. Podvečerní plavba po Galilejském jezeře, návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den (pondělí 4. listopadu 2024)
Snídaně, přesun do města AKKO, které je spojené zejména s křížovými výpravami a bylo posledním útočištěm křižáků ve Svaté zemi - prohlídka křižáckých památek včetně templářského tunelu. Odpoledne návštěva úžasné přírodní rezervace ROŠ HA-NIKRA nedaleko libanonských hranic. Návrat na hotel do Nazaretu, večeře, nocleh.
5. den - (úterý 5. listopadu 2024)
Snídaně, umělecká vesnička EN HOD na úpatí pohoří Karmel. MUCHRAKA - místo spojené s působením proroka Eliáše. Přesun do kibucu Givat Chajim Ichud, jehož zakladateli byli také Židé z Čech, a kde se nachází tzv. Bejt Terezín - připomínka tragického osudu českých Židů v době druhé světové války. Přesun na hotel do Betléma, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
6. den - (středa 6. listopadu 2024)
Snídaně, dopoledne návštěva Starého Města Jeruzaléma - tzv. Malá Zeď nářků, kde je možné zažít nejposvátnější místo judaismu v poklidné atmosféře mimo davy návštěvníků. Kostel sv. Marka v Arménské čtvrti, který je dle syrské ortodoxní církve místem poslední večeře. Odpoledne návštěva skvělého Izraelského muzea v Jeruzalémě, kde jsou uchovány nejstarší biblické rukopisy. Po návratu možnost též navštívit centrum Betléma, návrat na hotel v Betlémě, večeře, nocleh.
7. den - (čtvrtek 7. listopadu 2024)
Snídaně, přesun přes krásnou oblast západně od Jeruzaléma k půvabnému klášteru BEJT DŽAMAL, který se tyčí nad městem Bejt Šemeš - návštěva kláštera. Prohlídka nejkrásnější izraelské krápníkové jeskyně SOREK. Návštěva nádherné antické lokality BEJT GUVRIN. Průjezd zeleným údolím Ela, ve kterém podle biblického vyprávění došlo k souboji mezi Davidem a Goliášem. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
8. den - (pátek 8. listopadu 2024)
Snídaně, přesun do zajímavé lokality MILOSRDNÝ SAMAŘAN, která je spojována s Ježíšovým podobenství o milosrdném Samařanu a kde se nachází muzeum vzácných mozaik, KASR AL-JAHUD - lokalita na řece Jordán nedaleko Jericha, Hišámův palác v Jerichu, který je vzácnou památkou z dob umajjovské dynastie, která ve Svaté zemi vládla v letech 661-750. Odpoledne koupání v Mrtvém moři. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
9. den - (sobota 9. listopadu 2024)
Snídaně, HEBRON - hrobka patriarchů, ARAD - významná lokalita na okraji Negevské pouště, kde byly nalezeny zbytky chrámu, který svou architekturou odpovídá chrámu v Jeruzalémě. MAMŠIT - jedno z nabatejských měst v Negevské poušti na tzv. Kadidlové stezce, po které se z jihu Arabského poloostrova vozilo kadidlo, myrha a další vonné látky, Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
10. den - (neděle 10. listopadu 2024)
snídaně, EN KAREM - půvabné místo na okraji Jeruzaléma, které je spojené s narozením Jana Křtitele. Možnost oběda v příjemné orientální restauraci v městečku Abu Goš na cestě z Jeruzaléma do Tel Avivu. LATRUN - trapistický klášter s vlastní produkcí vína. Odjezd na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu. Odlet do Prahy.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ

4x Tiberiada, 5x Betlém v příjemném 3* hotelu s polopenzí

CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobusovou přepravu na místě

2) 10x ubytování s polopenzí

3) servis průvodce

4) balíček cestovního pojištění A30 pandemic, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta) a je rozšířený také o krytí nákladů spojených s onemocněním COVID-19. Kompletní informace najdete ZDE)

CENA NEZAHRNUJE

1) částku 220 USD - vybírá se v Izraeli a zahrnuje vstupy do objektů dle programu včetně přírodní rezervace Roš ha-nikra lanovou dráhou, křižáckých památek v Akku a lázní Chamat Gader, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče a bakšiš pro místního průvodce

2) jednolůžkový pokoj pro zájemce - cena 7.900 Kč/pobyt.

PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 15 000 Kč na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 30.9.2024. Cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
25
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD. Oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 25-30°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Během naší cesty se budeme pohybovat pouze na místech, kde žádné bezpečnostní riziko nehrozí. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Zájezd bude realizován pouze v případě, že situace bude bezpečná a možná realizace.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina - nová cesta