Program zájezdu

1. den (pondělí 1.7.)
Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla, čas upřesníme ve finálních pokynech s dostatečným předstihem, odlet do Tel Avivu, odjezd do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.
2. den (úterý 2.7.)
Snídaně, Návštěva HERODIONU - také nazýván Hora Herodova - nachází se 12km jižně od Jeruzaléma. Pevnost vybudovaná na uměle navršeném kopci, kterou nechal zbudovat král Herodes Veliký (74 – 4 př. n. l.), a pod kterou se nachází zbytky města Dolní Herodium. Velký objev zde učinil archeologický tým v čele s E. Netzerem, který zde našel hrob Heroda Velikého. Návštěva kláštera Mar Sába, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby (vstup přímo do kláštera je povolen pouze mužům, pro ženy bude zajištěna krásná panoramatická procházka v okolí kláštera s nádhernými výhledy). Odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, možnost nákupu levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno. Betlém - večeře, nocleh.
3. den (středa 3.7.)
Snídaně. Program v oblasti Judské pouště – navštívíme překrásné údolí VÁDÍ KELT. Judská poušť se nachází nedaleko Jeruzaléma, je kopcovitého charakteru s nádhernými vyhlídkami, a patří do ní nepochybně i Vádí Kelt. S Judskou pouští je neodmyslitelně spojena Ježíšova cesta z Jeruzaléma do Jericha, nás čeká pěší pochod (cca 2hodiny) pouze od kláštera sv. Jiří do Jericha. JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem, Tel Jericho – nejstarší osídlení sahající až 8.000 let př.n.l.(neolit). V Jerichu se podíváme také na vyhlídku na tzv. horu Pokušení - na jejím svahu se nachází řecký klášter, který připomíná místo, kde byl Ježíš pokoušen ďáblem. Odpoledne koupání v Mrtvém moři. Betlém - večeře, nocleh.
4. den (čtvrtek 4.7.)
Snídaně, prohlídka staré JAFFY, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech. Přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu. TEL AVIV - koupání ve Středozemním moři s odpočinkem na příjemné městské pláži, pro zájemce volný program ve městě (prohlídka zajímavostí Tel Avivu, nákupy atd.). Návrat do Betléma, večeře, nocleh.
5. den (pátek 5.7.)
Snídaně, celý den JERUZALÉM, výjezd na Olivovou horu - jedinečná panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, odkud Kristus předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada, bazilika Národů (Poslední agonie), přes údolí potoka Cedron do Starého města Lví branou, kostel sv. Anny - nádrž Bethesda, Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení Páně (Ecce Homo), Křížová cesta, kterou kráčel Ježíš při svém odsouzení, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a Vzkříšení Ježíše Krista. Odpoledne cca 2 volno na bazaru. Návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
6. den (sobota 6.7.)
Snídaně. Poznání a odpočinek v okolí Galilejského jezera, zavítáme do míst, která jsou důležitá jak pro židy tak pro křesťany. JARDENIT - biblická řeka Jordán a novodobá křtitelnice. TABCHA – dolní bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chlebů a ryb, mozaiky ze 4. století n.l., horní kostel – místo Petrova primátu. KAFARNAUM - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga ze 3. století n. l.. Odpoledne plavba po Galilejském jezeře. Betlém - večeře, nocleh.
7. den (neděle 7.7.)
Snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora (bude-li z bezpečnostních důvodu zavřená zrealizujeme adekvátní náhradu) - posvátné místo pro židy, muslimy i křesťany, Skalní dóm (dominanta Jeruzaléma), mešita Al-Aksa, zeď Nářků - zbytky západní zdi chrámového okrsku, na němž stál 2. židovský chrám zničený ve válce židovské v 1. stol. n. l., hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Kristem, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie. Odjezd na Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu, vlastní odlet v odpoledních hodinách. Čas upřesníme ve finálních pokynech.
Podmínky zájezdu
ZÁJEZD POŘÁDÁ
Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK HRDLIČKA s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
PŘEPRAVA
Letecky Praha - Tel Aviv - Praha , po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ
6x v Betlémě v příjemném 3* hotelu s polopenzí.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 6x ubytování s polopenzí (6x snídaně, 6x večeře)

3) balíček cestovního pojištění A30, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní podmínky najdete: ZDE

4) servis kvalitního česky hovořícího průvodce

5) oběd v Betlémě
CENA NEZAHRNUJE

1) částku 120 USD - platí se až v Izraeli (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu, servis místního průvodce).

2) příplatek za jednolůžkový pokoj (pro zájemce) - 5.900 Kč na pobyt.

3) případné další poplatky související se vstupem do země, např. testy na onemocnění Covid-19. O aktuálních podmínkách budeme informovat zájemce o zájezd..

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 10.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK HRDLIČKA, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz. Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět.

Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 20.5.2024 . Zhruba čtyři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.

MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝCH PRO REALIZACI ZÁJEZDU
45
DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 28-32°C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců od data návratu.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

Rezervace zájezdu

Izrael, Palestina po křesťanských místech