Sedmidenní JERUZALÉM
Program zájezdu
1. den
sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla ráno v 8:15 v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, u odbavovacích pultů od č. 171-178, přičemž vlastní odlet je ve 11:25 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol. Přílet do Tel Avivu, přesun na hotel do Betléma, večeře, nocleh.
2. den
Snídaně, výjezd na tři krásné vyhlídky na Jeruzalém, na nichž si ukážeme polohu jednotlivých čtvrtí kolem Starého Města. 1) vyhlídka Džebel Mukabbir, 2) vyhlídka Har ha-cofim, 3) vyhlídka na Olivetské hoře. Přesun do Starého Města a prohlídka archeologického parku Ofel včetně tzv. Davidsonova centra, v němž si představíme základní etapy vývoje Jeruzaléma (jakýsi historický úvod k následujícím dnům) - vzácné archeologické pozůstatky z období před zničením jeruzalémského Chrámu (zbytek Robinsonova oblouku, tzv. Chuldiny schody, židovské rituální lázně a další), návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den
Snídaně, ŽIDOVSKÉ ČÁSTI STARÉHO MĚSTA: Chrámová hora – místo, kde v minulosti stál první i druhý jeruzalémský Chrám a kde se dnes nachází třetí nejposvátnější místo islámu po Mekce a Medíně, perly umajjovské architektury – mešita Al-Aksá a mešita Skalní dóm, Zeď nářků – nejposvátnější místo judaismu, návštěva podzemních tunelů pod Chrámovou horou – úchvatný zážitek, během něhož uvidíte též podzemní části Zdi nářků, možnost oběda v atmosféře Židovské čtvrti Starého Města, po obědě prohlídka Židovské čtvrti Starého Města – náměstí Churva, soubor čtyř sefardských synagog, zbytky hradeb z období prvního Chrámu, tzv. Spálený dům – připomínka dobytí Jeruzaléma Římany v roce 70. n.l., návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den
Snídaně, CENTRUM MODERNÍHO JERUZALÉMA – návštěva čtvrti Mamila, kde v minulosti žil česko-židovský spisovatel Viktor Fischl, třída Krále Jiřího – velké jeruzalémské synagogy, budova slavné umělecké školy Becalel, bulvár Ben Jehuda, možnost oběda v atmosféře moderního Jeruzaléma, návštěva největší a nejslavnější jeruzalémské tržnice Machane Jehuda, která má jedinečnou atmosféru, návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den
Snídaně, KŘESŤANSKÉ ČÁSTI STARÉHO MĚSTA – začátek v Getsemanské zahradě v údolí Jehošafat pod Starým Městem – starobylé olivovníky a místo Ježíšova zatčení, Chrám smrtelné úzkosti, hrob Panny Marie, Kosel sv. Anny, rybník Bethesda, Via Dolorosa – putování po čtrnácti zastaveních křížové cesty až do Chrámu Božího hrobu, možnost oběda v atmosféře křesťanské čtvrti Starého Města, procházka po hradbách Starého Města, hora Sijón – Dormition, místo poslední večeře a hrob krále Davida, Arménská čtvrť Starého Města, návrat na hotel, večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, dokončení MUSLIMSKÝCH ČÁSTÍ STARÉHO MĚSTA – začátek v arabské oblasti před Damašskou branou, mamlúcká architektura Starého Města (13. století až počátek 16. století), památky z osmanského období (16. století až počátek 20. století), možnost oběda v některé z tradičních restaurací v muslimské části Starého Města, odpoledne procházka po klidné umělecké čtvrti Jemin Moše vně hradeb Starého Města, návrat na hotel, večeře. nocleh.
7. den
Snídaně, návštěva Izraelského muzea, které uchovává vzácné Kumránské svitky – nejstarší biblické rukopisy, starověké, středověké i moderní umění, budova Knesetu – izraelského parlamentu (zvenčí) – obří menora – symbol judaismu, izraelská ministerstva a budova Nejvyššího soudu, Wohlův a Sacherův park, odpoledne návštěva památníku obětí holocaustu Jad Va-Šem, návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den
Snídaně, návštěva krásného údolí En Karem spojeného s narozením Jana Křtitele, možnost oběda v místní orientální restauraci ve městě Abú Goš na cestě z Jeruzaléma na letiště Ben Gurion, odjezd na letiště, vlastní odlet v 17:55 místního času, přílet do Prahy kolem 21:00 místního času.
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
zájezd je pořádán renomovanou českou cestovní kanceláří CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Izraele již od roku 1993.
ODBORNÝ DOPROVOD
klienty bude na cestě doprovázet Mgr. Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).
UBYTOVÁNÍ

7x v Betlémě (hned při výjezdu do Jeruzaléma) v solidním **/*** hotelu s polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením + TV, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji. Na vyžádání je rovněž možné zajistit 1 lůžkový pokoj.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.
PŘEPRAVA
letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus na místě

2) 7x ubytování s polopenzí (7x snídaně, 7x večeře)

3) pojištění léčebných výloh v zahraničí

4) servis průvodce
CENA NEZAHRNUJE

1) příplatek 110 USD - platí se až v Izraeli (pokrývá vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu, servis českého a místního průvodce

2) připojištění proti stornu (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta): nepovinné, cena: 490,-/os./pobyt, do 18-ti let 440,-os./pobyt nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy , podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni

3) příplatek za 1/1 pokoj 2.900 Kč
PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu v minimální výši 9.000 Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Andrea Hrdličková, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@cahrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 13.8.2020, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

Minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců od data návratu - při vstupu do Izraele je tato náležitost striktně vyžadována.
DOPORUČENÍ

Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22 - 27°C, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD.

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí na veřejnost tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není. Zhruba 4 týdny před odletem obdržíte finální informace a pokyny k zájezdu.