BOSNA A HERCEGOVINA 2021
Program zájezdu
1. den
Odjezd z Prahy kolem 20:00, noční přejezd přes Brno (zde rovněž možnost nástupu), dále přes Rakousko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny.
2. den
Den zahájíme v JAJCE - historické městečko, jehož dominantu tvoří krásné vodopády na řece Plivě, přejezd do městečka Travnik – prohlídka slavné Sulejmánovy mešity, Visoko - tajemné pyramidální útvary, které byly předmětem mnoha kontroverzních teorií, přejezd do hlavního města Bosny a Hercegoviny Sarajeva, ubytování na hotelu, večeře, nocleh
3. den
Snídaně, celodenní prohlídka SARAJEVA, do staré osmanské čtvrti Baščaršija se vydáme po tzv. Latinském mostu. Baščaršija - to je především tržiště s působivou orientální atmosférou a významnými osmanskými památkami jako je Gazi Hüsrev begova mešita a bedestány (středověké obchodní domy), v nichž se i dnes prodává orientální zboží až z daleké Asie, architektonická procházka: „Osmanské stopy v Sarajevu“: Prohlédneme si osmanské památky, např. osmanské panské sídlo – Svrzův dům, které je překrásnou ukázkou osmanské kultury bydlení v novověku. Muzeum Sarajeva, o jehož vznik se zasadil rakousko-uherský úředník českého původu Kosta Hörmann. Baščaršija láká k posezení v autentických restauracích a kavárničkách, můžeme zde ochutnat mimo jiné i pravou bosenskou kávu. Návrat na hotel večeře, nocleh.
4. den
Snídaně, pokračování programu v SARAJEVU, architektonická procházka: „České stopy v architektuře“ - významné stavby českého architekta Karla Paříka a dalších českých umělců - synagoga, islámská náboženská škola, katedrála Nejsvětějšího srdce Ježíšova, obchodní dům a budova sarajevského divadla, prohlídka Židovského muzea, návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den
Snídaně, odjezd ze Sarajeva, cestou z města navštívíme Tunel spásy - památku upomínající na smutné období občanské války, během níž měl tunel zásadní význam pro zásobování města, poblíž tunelu se nachází krásné lázeňské předměstí Sarajeva - Ilidža s historickým mostem z římského období přes řeku Bosnu, cestou do Mostaru navštívíme přírodní rezervaci Blidinje, přejezd do Mostaru, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, kratší výlet do nedalekého Blagaje, v jehož středu vyvěrá řeka Buna a nedaleko se nachází dervíšský klášter - velmi krásné a působivé místo, návrat do MOSTARu - prohlídka historického centra města a jeho největší pamětihodností, odpoledne možnost osobního volna v romantických uličkách města, návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den
Snídaně, přejezd do Počitelje - návštěva historického městečka, které proslavila jeho islámská architektura, návštěva vesničky Medžugorje, která je jedním z nejznámějších evropských poutních mariánských míst, Kravické vodopády - přírodní perla Bosny a Hercegoviny - možnost koupání, návrat do Mostaru.
8. den
Snídaně, Radimlja – návštěva slavného bogomilského pohřebiště, významné archeologické naleziště připomínající ilyrský kmen Daorsů nedaleko vesničky Ošaniči, krásné historické městečko Stolac - procházka po městě s možností osobního volna, jeskyně Bladanj se vzácnou skalní rytinou připomínající zdejší paleolitické osídlení, návrat na hotel do Mostaru, večeře, nocleh.
9. den
Snídaně, přírodní rezervace Hutovo Pole, přejezd do jediného přímořského letoviska Bosny a Hercegoviny: Neum - možnost koupání a odpočinku u moře, návrat do Mostaru, večeře, nocleh.
10. den
Snídaně, návrat do České republiky přes Brno s cílovou stanicí v Praze u Hlavního vlakového nádraží.
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatalem zájezdu je cestovní kacelář CK Hrdlička s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě provázet Mgr. Kateřina Vytejčková, která se dlouhodobě specializuje na oblast Balkánu a Turecka, a Karel Hrdlička, který se dlouhodobě věnuje průvodcovské činnosti zejména v oblasti Blízkého východu. Dvojice těchto průvodců bude zárukou kvalitního a bezproblémového průběhu celého zájezdu.
UBYTOVÁNÍ

3x Sarajevo, 5x Mostar ve **/*** hotelích, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Za příplatek lze rovněž zajistit jednolůžkový pokoj, cena: 4 900 Kč/osoba/pobyt.

CENA ZAHRNUJE

1) autobusovou dopravu do Bosny a Hercegoviny a zpět do České Republiky, autobusovou dopravu po Bosně a Hercegovině

2) 8x ubytování, 7x snídaně, 8x večeře

3) balíček cestovního pojištění A30, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní podmínky pojištění najdete ZDE

4) servis průvodce
CENA NEZAHRNUJE

1) 130 EUR (z těchto peněz se platí vstupy do vybraných objektů v Bosně a Hrcegovině a spropitné na hotelích, spropitné pro řidiče, platby za místní průvodce) - platí se až na místě v EUR.

2) jednolůžkový pokoj: cena: 4 900 Kč/osoba/pobyt
PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách. Poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 9 000 Kč /na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 8.6.2021.

PŘEPRAVA
Kvalitním turistickým autobusem
CESTOVNÍ DOKLADY
Ke vstupu do Bosny a Hercegoviny stačí pouze platný občanský průkaz.
DOPORUČENÍ
Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, plavky, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 23 – 28°C, zcela orientační kapesné ve výši od 80 EUR.
MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝ PRO REALIZACI ZÁJEZDU
40