ŘECKO - září 2020
Program zájezdu
1. den
Odlet z Prahy do řecké Soluně (přesný čas odletu a příletu bude upřesněn v předodletových informacích), přejezd do oblasti Kalambaky do hotelu, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
2. den
Snídaně, působivé kláštery METEORA (památka zapsaná na listinu UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů, návštěva vybraných klášterů, přejezd do oblasti Delf, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
3. den
Snídaně, prohlídka starověkých DELF (další památka zapsaná na listinu UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám, dojezd do Olympie, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
4. den
Snídaně, prohlídka další perly starověkého antického světa - OLYMPIE (opět památka zapsaná na listinu UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu, zbytky Diova chrámu, kde se nacházel jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku, návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den
Snídaně, prohlídka poloostrova PELOPONÉS “kolébka civilizace”, archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky významných chrámů (Apollónův chrám, Octavin chrám, Odeion), EPIDAUROS (památka zapsaná na listinu UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem. Starobylé MYKÉNY (opět památka zapsaná na listinu UNESCO) – opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.. NAVPLIO – elegantní malebné městečko pod pevností s nádhernou polohou, mramorem dlážděné chodníky, přístav, přesun na hotel, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, prohlídka ATHÉN (památka zapsaná na listinu UNESCO) – metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství nádherných památek, Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, a mnohé další, návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den
Snídaně, volný den s možností fakultativního výletu na ostrovy: ostrov HYDRA, který si zachovává původní atmosféru a je rájem pěších turistů, ostrov pistácií AIGINA, POROS s krásnými plážemi i archeologickými nalezišti. Tyto výlety nejsou zahrnuty v ceně, cena cca 90 € / os., v případě zájmu o výlet je třeba nahlásit nám nejpozději 14 dní před odletem, návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den a 9. den
Oba dva dny jsou celé volné s možností koupání a odpočinku u moře. Po oba dny máte zajištěnou snídani a večeři.
10. den
Snídaně, dopoledne budete mít ještě možnost koupání a odpočinku u moře, v poledne odjíždíme do Soluně, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
11. den
Snídaně, odlet do Prahy, v případě odpoledního letu návštěva SOLUNĚ (památka zapsaná na listinu UNESCO) - druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely (přesný čas odletu ze Soluně a příletu do Prahy bude upřesněn v předodletových informacích).
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU:
pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK MAYER & CROCUS s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Řecka již více než 25 let.
ODBORNÝ DOPROVOD:
klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných poznávacích zájezdů a dlouhodobě se odborně zabývá regionem Blízkého východu a jeho vztahům ke kořenům evropské civilizace.
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je zajištěno 10x v hotelu*** ve 2lůžkových pokojích, a to předběžně na následujících místech 1x Kalambaka, 1x Delfy, 2x Olympie, 5x oblast Athén (u moře) a 1x Soluň. V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.
PŘEPRAVA:
letecky Praha - Soluň - Praha, na místě je doprava zajištěna řeckým autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů).
CENA ZAHRNUJE:

1) leteckou dopravu Praha - Soluň - Praha, autobusovou dopravu

2) 10x ubytování s polopenzí

3) servis českého průvodce
CESTOVNÍ DOKLADY
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní pas nebo občanský průkaz). Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem.
CENA NEZAHRNUJE

1) Příplatek 170 EUR, který se vybírá až na místě (tato částka zahrnuje vstupy do vybraných objektů, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusu a platbu za místního průvodce ve vybraných navštívených areálech). Studentům doporučujeme vzít s sebou průkazku ISIC (na některých památkách je vstup zdarma nebo výrazná sleva). Důchodci ze zemí EU mají na některých památkách slevu 50%, je nutné se prokázat cestovním dokladem.

2) Pobytovou taxu na hotelech ve výši 15 EUR za 1 pokoj (1-lůžkový i 2-lůžkový) na každém ubytování - tuto částku si platí každý klient zvlášť na všech hotelech a s jejím vyřízením ochotně pomůže průvodce při ubytování na jednotlivých hotelech.

3) Balíček zdravotního pojištění a pojištění storna ve výši 590 Kč/ na osobu za celý zájezd - tato položka je nepovinná, klienti jsou však při vycestování povinni mít zajištěné platné pojištění léčebných výloh. Kompletní podmínky pojištění lze nalézt na www.ckmayer.cz/pojisteni

4) příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 5200,-/pobyt
PŘIHLÁŠKY:
Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách. Poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 14 495,- Kč /na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Andrea a Karel Hrdličkovi, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz.

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 15. srpna 2020. Zhruba tři týdny před odletem Vám zašleme předodletové informace.
DOPORUČENÍ
pro Vaše pohodlí doporučujeme vzít si s sebou pro první den nápoje v dostatečném množství, neboť na počátku zájezdu nejsou vhodné možnosti pro jejich zakoupení. Doporučujeme dále vzít si s sebou redukci do zásuvky - běžně lze používat holicí strojky, nabíječky pro mobily, fotoaparáty. Nelze použít tříkolíkové zástrčky (zásuvka-zástrčka-typ-c) Co se týče obuvi a oblečení doporučujeme pohodlné boty na prohlídky, vhodné jsou pevnější boty, botasky, trekové sandály na prohlídky archeologických areálů. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent, deštník, teplejší oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen apod. a léky trvale užívané, náplasti, obvazy, jodisol, léky proti bolesti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
při vstupu do klášterů jsou u mužů požadované dlouhé kalhoty a u žen dlouhá sukně. Dále je nutné mít zakrytá ramena u mužů i u žen. Na tato místa budete s předstihem upozornění Vaším průvodcem.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
26