Podkarpatská Rus
Podkarpatská Rus
Podkarpatská Rus
Podkarpatská Rus
Podkarpatská Rus - Mukačevo
Podkarpatská Rus - Koločava
Podkarpatská Rus - Solotvino - slaná jezera
Podkarpatská Rus - Mukačevo - trh
Lvov
Lvov
Lvov

Program zájezdu

1. den
Odjezd z Prahy kolem 19:00, noční přejezd přes ČR (Brno) a Slovensko (Žilina, Poprad, Michalovce).
2. den
Ráno kolem 9:00 příjezd na slovensko-ukrajinské hranice. Po vybavení nezbytných pohraničních formalit přejezd na ukrajinskou stranu do UŽHORODU. Prohlídka města s možností polední pauzy na oběd – skanzen tradiční lidové architektury, ulice Ivana Olbrachta, budova bývalé užhorodské synagogy, místní katedrála, procházka po nejdelší lipové aleji v Evropě, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
3. den
Snídaně, přesun na hrad Něvické nedaleko Užhorodu – prohlídka hradu a jeho okolí, Poljana – vesnice, do níž je situován děj Olbrachtových povídek Zázrak s Julčou, Událost v Mikve a O smutných očích Hany Karadžičové, přesun na krásný lovecký zámeček Berehvar – prohlídka zámku a jeho okolí, přesun na hotel do nedalekého Mukačeva, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
4. den
Snídaně, prohlídka MUKAČEVA – manýristická radnice, gotická kaple, Bílý dům Rákoczi, klášter sv. Mikuláše, prohlídka českých (např. Baťův palác) a židovských stopách (místní synagoga) stopách Mukačeva, možnost osobního volna, návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den
Snídaně, hrad Palanok – dominanta města s krásnou vyhlídkou na okolní krajinu, návštěva přírodní rezervace Černá hora u města Vinohradiv, zřícenina hradu Kankiv, CHUST – návštěva tzv. Masarykovské kolonie, tj. domů postavených pro československé státní zaměstnance ve 20. letech minulého století, pro zájemce ještě možnost navštívit rozvaliny chustského hradu nad městem, ubytování na hotelu v Chustu, večeře, nocleh.
6. den
Snídaně, celodenní program v krásné přírodě Karpat, přírodní rezervace Siněvir s největším jezerem na Podkarpatské Rusi, KOLOČAVA - vesnice spojená s působením Nikoly Šuhaje, kterého ve svém románu zobrazil Ivan Olbracht, prohlídka vesnice – dřevěný kostelík z konce 18. století, hroby českých četníků zabitých Nikolou Šuhajem a hroby Nikoly Šuhaje a jeho manželky Eržiky, návrat na hotel do Chustu, večeře, nocleh.
7. den
Snídaně, přejezd do SOLOTVINA - solotvinská slaná jezera – podkarpatské Mrtvé moře - možnost koupání ve slaných jezerech, Rachov - návštěva geografického centra Evropy, JASIŇA – vesnice ležící pod nejvyšším ukrajinským vrcholem (Hoverla – 2061 m), kde se nacházela nejvýchodnější vlaková stanice prvorepublikového Československa, přesun na hotel ve městě Ivano-Frankovsk, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
8. den
Snídaně, prohlídka historického jádra města IVANO-FRANKOVSK, přesun do LVOVA – první část prohlídky města, jehož historické jádro je zařazeno do světového dědictví UNESCO, krásná vyhlídka na město ze Zámkové hory, na níž se nachází rozvaliny tzv. Vysokeho Zamku, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.
9. den
Snídaně, celodenní prohlídka LVOVA - procházka po prospektu Svobody, náměstí Rynok – budova radnice a vzácné měšťanské domy, tajemná kaple rodiny Boimů, židovský Lvov – místo bývalé synagogy Zlatá růže, dům spisovatele Šolema Aleichema, budova bývalé židovské nemocnice, návštěva radnice (vyhlídka z věže na město), možnost individuální návštěvy pivnice Stargorod (český kuchař a sládek), návrat na hotel, večeře, nocleh.
10. den
Snídaně, odjezd ze Lvova v ranních hodinách, překročení hranic do Polska, přejezd přes Polsko a návrat do Prahy ve večerních hodinách.
Podmínky zájezdu
POŘADATEL ZÁJEZDU
Pořadatalem zájezdu je cestovní kancelář CK Hrdlička s.r.o., která se specializuje na poznávací zájezdy, v nichž spojuje profesionalitu s přátelským a lidským přístupem.
ODBORNÝ DOPROVOD
Klienty bude na cestě provázet Karel Hrdlička, který se průvodcovské činnosti věnuje od roku 2007.
UBYTOVÁNÍ

1x v Užhorodu, 2x v Mukačevě, 2x v Chustu, 1x v Ivano-Frankovsku a 2x ve Lvově ve **/*** hotelích, ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (za příplatek lze rovněž zajistit jednolůžkový pokoj).

PŘEPRAVA
Kvalitním turistickým autobusem.
CENA ZAHRNUJE

1) autobusovou dopravu na Podkarpatskou Rus, autobusovou dopravu po Podkarpatské Rusi a do Lvova, autobusovou dopravu ze Lvova zpět do České republiky

2) 8x ubytování, 8x snídaně, 8x večeře

3) balíček cestovního pojištění A30, který obsahuje mimo jiné pojištění léčebných výloh v zahraničí i storno pojištění (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta). Kompletní podmínky najdete: ZDE

4) servis průvodce
CENA NEZAHRNUJE

1) 60 EUR (z těchto peněz se platí vstupy do vybraných objektů na Podkarpatské Rusi a ve Lvově a spropitné na hotelích) - platí se až na Ukrajině v EUR

2) Příplatek za 1/1 pokoj 2 990,- Kč/osoba/pobyt.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení stačí vyplnit formulář níže, poté obdržíte smlouvu o zájezdu s číslem účtu.

K zařazení do zájezdu je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní kanceláře (CK Hrdlička s.r.o., Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: zajezdy@ckhrdlicka.cz , dále uhradit první zálohu ve výši 9.000,-Kč na osobu

Po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet, potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosíme, zašlete nejpozději do 22.06.2022. Asi 4 týdny před začátkem zájezdu obdržíte finální informace a pokyny k zájezdu.

DOPORUČENÍ
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, plavky, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 17 – 23°C, zcela orientační kapesné ve výši od 50 EUR.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Minimální platnost cestovního dokladu musí být 3 měsíce.
MINIMÁLNÍ POČET KLIENTŮ NUTNÝ PRO REALIZACI ZÁJEZDU
40